Privacy

Complete Cloud, een handelsnaam van WGNM vof, gevestigd aan Stationsweg 41F, kamer 312 3331 LR Zwijndrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
WGNM vof, Stationsweg 41F, kamer 312, 3331 LR Zwijndrecht, 078-6390519, www.completecloud.nl

Wilmine Bohré is de contactpersoon gegevensbescherming van Complete Cloud. Zij is te bereiken via wbohre@completecloud.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Complete Cloud verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Internetbrowser en apparaattype
– Bankrekeningnummer.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
– Geen.

Complete Cloud verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Complete Cloud verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Complete Cloud neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Bewaren van persoonsgegevens
Complete Cloud bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Complete Cloud houdt zich aan de gestelde bewaartermijn van de Belastingdienst.

Bewaren en vernietigen van uw data
Vanwege de aard van de diensten die Complete Cloud aanbiedt, is het mogelijk dat een van onze systeembeheerders de bestandsnamen van uw data leest. Dit is onvermijdelijk. Wij zullen deze informatie nooit met derden delen.
Indien wij een kopie maken van uw data om ons werk naar behoren uit te kunnen voeren, zullen we deze kopie niet langer dan een maand na afloop van de werkzaamheden bewaren. Als wij een harde schijf of andere datadrager van u ter vernietiging krijgen, zullen we deze vernietiging laten uitvoeren door een gespecialiseerd en gecertificeerd bedrijf.
Wanneer wij op regelmatige  basis systeembeheer voor u uitvoeren, is het mogelijk dat u ons toestemming  heeft gegeven om wachtwoord(en) van u te bewaren of beheren. Deze wachtwoorden worden opgeslagen op in een wachtwoordmanager welke beveiligd is met een sterk wachtwoord en tweefactor authenticatie. Niemand anders dan de systeembeheerder heeft toegang tot de wachtwoordmanager.

Delen van persoonsgegevens met derden
Complete Cloud verkoopt uw gegevens niet aan derden. Wij verstrekken uw gegevens uitsluitend aan andere bedrijven indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor hoog niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Complete Cloud blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw apparaat wordt opgeslagen. Met deze cookie krijgen wij inzicht in het gebruik van onze site. Er wordt geen profiel van u of uw gedrag gemaakt.
U kunt deze cookies uitzetten via uw browser maar dit kan het functioneren van onze website negatief beïnvloeden.

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de Analyticsdienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht. Wij hebben hier geen invloed op.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De mogelijkheid voor Google om uw bezoekgedrag te gebruiken voor het verbeteren van hun producten en het optimaliseren van advertenties hebben wij uitgeschakeld.

Beveiliging van uw persoonsgegevens
Complete Cloud neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via wbohre@completecloud.nl.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Complete Cloud en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u bewaren in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar wbohre@completecloud.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Klacht indienen
Complete Cloud wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.